Het valt niet te ontkennen, Twilight Imperium is een lang en complex spel met veel verschillende regels. Het is echter een van de beste spelervaringen die ik heb gehad en naar mijn mening is het de tijdsinvestering meer dan waard. Dit artikel geeft een overzicht van hoe je het spel speelt in plaats van elke regel uit te leggen. Dit zou nuttig moeten zijn voor nieuwe spelers en geeft je een nuttig startpuntaan het spel, in plaats van je te overladen met informatie.

Ik heb dit artikel geschreven als iets om te lezen voordat je je eerste spel leert. Dit betekent dat als jullie allemaal nieuwe spelers zijn, iemand het spelregelboek moet lezen en ik raad ook deze instructievideo aan. Er is ook een zeer nuttige naslaggids met regels als er tijdens het spel vragen komen.

Inleiding tot Twilight Imperium

In Twilight Imperium speel je als een van de 17 verschillende facties, die allemaal vechten om als eerste 10 overwinningspunten te behalen en de keizerlijke troon op te eisen. Dit doe je door planeten te koloniseren, scheepsvloten te bouwen, nieuwe technologie te onderzoeken, handel te drijven, samen te spannen en oorlog te voeren.

Twilight Imperium Fourth Edition - Faction Sheet (links) en Command Sheet (rechts)

Opzetten

 • Spreker - Iemand krijgt willekeurig het sprekersfiche toegewezen. Deze speler gaat als eerste aan de slag als het spel begint.
 • Facties - Elke speler ontvangt een factieblad, een thuisplaneettegel met bijpassende thuisplaneetkaarten, rechthoekige controlefiches, driehoekige bevelfiches en twee factiespecifieke technologiekaarten. Op de achterkant van elk factieblad staan de starttechnologie en de starteenheden.
 • Eenheden plaatsen - Plaats de starteenheden in je thuissysteem, infanterie, planetaire verdedigingssystemen (PDS) en ruimtedokken worden meestal op planeten geplaatst, maar schepen worden in de ruimte geplaatst.
 • Kies kleur - Elke speler kiest een kleur en neemt de plastic eenheden, technologiekaarten en het opdrachtvel dat bij die kleur past. Elke speler plaatst acht opdrachtfiches op zijn opdrachtvel; drie in tactiek, drie in vloot en twee in strategie. .
 • De melkweg - Het melkwegstelsel bestaat uit systeemtegels die ofwel planeten, anomalieën zoals een supernova of lege ruimte bevatten. Elke planeet heeft een grondstof in het geel en een invloed in het blauw. Grondstoffen worden over het algemeen gebruikt om eenheden of technologie te kopen en invloed wordt gebruikt om opdrachtfiches te krijgen en om te stemmen tijdens de agendafase.
 • Kaarten - De actie-, agenda-, fase één, twee en geheime doelkaarten worden geschud en bij het spelbord gelegd.
 • Overwinningspuntenspoor - Elke speler plaatst een controlefiche op veld nul van het overwinningspuntenspoor, waarna vijf doelkaarten voor fase één en vijf doelkaarten voor fase twee worden getoond.
 • Geheime doelstellingen - Elke speler trekt twee geheime doelkaarten en houdt er één.
 • Andere onderdelen - Er zullen acht verschillende strategiekaarten, handels-/goederenfiches, infanterie-/strijderfiches en D10-dobbelstenen in de buurt zijn.
Twilight Imperium vierde editie - Spelopmaak

Het spel spelen

Twilight Imperium, uitgegeven door Fantasy Flight Games, wordt gespeeld over een reeks spelrondes en elke ronde bestaat uit vier fasen die in volgorde worden opgelost.

1. Strategiefase

Beginnend met de spreker en met de klok mee kiest elke speler een strategiekaart die tijdens de actiefase voor krachtige vaardigheden zorgt. Tijdens de actiefase kiezen de spelers om beurten de volgorde die overeenkomt met het laagste aantal van hun strategiekaarten. Ik zal kort uitleggen waarom je bepaalde strategiekaarten mag kiezen:

 • Leiderschap - Je krijgt meer opdrachtfiches die meer acties mogelijk maken tijdens de actiefase.
 • Diplomatie - Dit kan worden gebruikt om aanvallen te voorkomen of planeten opnieuw te gebruiken.
 • Politiek - Deze kaart bepaalt wie het luidsprekerfiche voor de volgende ronde krijgt en laat je ook actiekaarten trekken die je speciale vaardigheden geven.
 • Bouw - Je kunt PDS-eenheden of ruimtedokken bouwen. PDS-eenheden zijn goed voor het verdedigen van planeten en met ruimtedokken kun je eenheden produceren.
 • Handel - Deze kaart geeft je handelsgoederen om uit te geven aan eenheden/technologie en grondstoffen om te verhandelen aan andere spelers. Grondstoffen hebben op zichzelf geen waarde, maar veranderen in handelsgoederen als ze eenmaal zijn verhandeld.
 • Oorlogvoering - Een speler mag deze kaart kiezen om dezelfde eenheden twee keer te verplaatsen of om eenheden te bouwen en ze dan in dezelfde beurt te verplaatsen.
 • Technologie - Een speler mag deze kaart kiezen om nieuwe technologie te onderzoeken. Technologie geeft je krachtige vaardigheden of verbetert je eenheden. Om technologie te onderzoeken, moet je de vereiste voorwaarden hebben die linksonder op de kaart staan.
 • Keizerlijk - Met deze kaart kun je extra overwinningspunten scoren en geheime objectiefkaarten krijgen. Geheime objectiefkaarten geven je extra manieren om punten te scoren.

2. Actiefase

Dit is de hoofdfase van Twilight Imperium, waarin je eenheden verplaatst, gevechten beslecht, nieuwe eenheden produceert, strategiekaarten gebruikt en interageert met andere spelers. Je kunt ook handelen met spelers die aan jouw stelsels grenzen. Handel is meestal voor grondstoffen, handelsgoederen of promesses (kaarten die aan spelers worden gegeven en die een bepaalde macht over jou geven). Je kunt ook allianties sluiten en deals sluiten, maar wees altijd voorzichtig.voorzichtig met verraad.

Als je aan de beurt bent, mag je één actie uitvoeren en de spelers blijven aan de beurt totdat iedereen gepast heeft. Als je aan de beurt bent, mag je één van de volgende dingen doen:

 • A) Tactische actie - Verplaats schepen, ruimtegevechten, val planeten binnen en produceer meer eenheden.
 • B) Strategische actie - Speel je strategiekaart.
 • C) Onderdeel Actie - Gebruik elke vaardigheid op actiekaarten, technologie en factiebladen waarop het woord Actie: op hen.
 • D) Pas - Als iedereen gepast heeft, is de actiefase voorbij.
Twilight Imperium vierde editie - Commandoblad met commandomunten

A) Tactische actie

Om een tactische actie uit te voeren, neem je een opdrachtfiche uit je tactiekenpool en plaats je deze op een systeem om het te activeren. Je kunt geen systeem activeren dat al een van je opdrachtfiches bevat.

Zodra je een systeem hebt geactiveerd, kun je er schepen naartoe verplaatsen, ruimtegevechten aangaan als er andere schepen in dat systeem zijn, planeten binnenvallen en meer eenheden produceren als je een ruimtedok hebt. Er is een heel handig gedeelte op het opdrachtvel met de stappen van de tactische actie, de statusfase en wat andere nuttige informatie.

Beweging

Je kunt schepen naar een systeem verplaatsen vanuit een willekeurig aantal andere systemen. Het aantal velden dat een schip kan bewegen is gelijk aan zijn bewegingswaarde. Schepen kunnen ook infanterie en gevechtsschepen vervoeren, afhankelijk van hun capaciteit. Als er op een planeet die je bezit geen eenheden van jou meer staan, plaats er dan een controlefiche op om aan te geven dat je er nog steeds eigenaar van bent. Je kunt niet meer schepen in een systeem hebben dan het aantal fiches inuw vlootpool.

Bewegingsbeperkingen

 • Een schip moet zijn beweging beëindigen in het geactiveerde systeem.
 • Een schip kan niet door een systeem varen dat schepen van een andere speler bevat.
 • Een speler kan geen eenheden verplaatsen uit een systeem dat één van zijn opdrachtfiches bevat.
 • Afwijkingen met rode randen zullen de beweging op verschillende manieren beïnvloeden.

Ruimtegevecht

Als je een systeem activeert en een andere speler heeft schepen in dat systeem, moet je een ruimtegevecht oplossen.

Elke speler kondigt aan of hij zich wil terugtrekken, te beginnen met de verdediger, je kunt je alleen terugtrekken naar een aangrenzend systeem met een planeet die je controleert of als er minstens één van je schepen in staat. Eenheden trekken zich terug als dat mogelijk is, aan het einde van de gevechtsronde.

Om een gevechtsronde af te ronden, gooit elke speler een dobbelsteen voor elk schip. Als het resultaat van elke worp met de dobbelstenen groter of gelijk is aan de gevechtswaarde van die eenheid, krijgt het een treffer die door de tegenstander aan zijn schepen wordt toegekend.

Als geen van beide spelers zich terugtrekt, blijf je deze stappen herhalen totdat iemand besluit om zich terug te trekken of totdat al zijn eenheden in dat systeem zijn vernietigd.

Invasie

Na het ruimtegevecht kan de actieve speler planeten binnenvallen. De speler zet grondtroepen in om op planeten te landen en als een andere speler eenheden op die planeten heeft, moeten zij het grondgevecht oplossen. Dit is hetzelfde als het ruimtegevecht, behalve dat er dit keer geen terugtrekking is.

Als de actieve speler overlevende eenheden op de planeet heeft, moet hij de betreffende planeetkaarten open van een andere speler of van de planeetstapel nemen.

Productie

Als de actieve speler een ruimtedok heeft in het geactiveerde systeem, kan hij eenheden produceren door grondstoffen uit te geven. Planeten en handelsgoederen kunnen worden gebruikt als grondstoffen. Elke planeetkaart kan worden omgedraaid (uitgeput) en levert je grondstoffen op die gelijk zijn aan de grondstofwaarde in geel.

De beweging, capaciteit, kosten en gevechtswaarde van een schip worden weergegeven op elk factieblad.

B) Strategische actie

Je kunt een strategische actie uitvoeren door je strategiekaart uit te spelen. Jij voert de primaire vaardigheid uit en vanaf links beslissen de andere spelers of ze de secundaire vaardigheid willen gebruiken. Commando-fiches in de strategiepool worden gebruikt om secundaire vaardigheden te betalen, maar je kunt je eigen secundaire vaardigheid niet gebruiken.

C) Onderdeel Actie

Een componentactie is een actie die staat afgedrukt op een actiekaart, factieblad of technologiekaart. Deze heeft het woord ACTIE: vetgedrukt, gevolgd door het effect van de actie.

D) slagen

Als je geen acties meer kunt of wilt uitvoeren, mag je passen. Alle spelers blijven acties uitvoeren totdat iedereen heeft gepast en dan ga je door naar de statusfase. Let op: je kunt pas passen als je al je strategiekaarten hebt uitgespeeld.

3. Statusfase

De statusfase in Twilight Imperium draait allemaal om het opfrissen van dingen voor de volgende ronde en het scoren van doelen, de volgende stappen worden in volgorde uitgevoerd:

 • Scoringsdoelen.
 • Nieuw doel onthullen.
 • Trek actiekaarten.
 • Verwijder de opdrachtfiches van het bord.
 • Krijg twee opdrachtfiches en herverdeel de fiches op het opdrachtblad.
 • Leg alle kaarten die op zijn (open kaarten) klaar.
 • Repareer alle units indien van toepassing.
 • Strategiekaarten teruggeven.

Je hoeft je geen zorgen te maken dat je dit allemaal onthoudt, want het staat op het opdrachtenblad dat je tijdens het spel kunt volgen.

4. Agenda Fase

De agendafase wordt pas ontgrendeld als de planeet (Mecatol Rex) in het midden van het bord is ingenomen. Mecatol Rex kan worden ingenomen door zes invloed te betalen en de planeet binnen te vallen, de eerste die dat doet krijgt één overwinningspunt. Om invloed te betalen kun je planeten uitputten voor invloed of handelsgoederen gebruiken.

Tijdens deze fase stemmen de spelers over de uitkomst van twee agenda's die blijvende gevolgen kunnen hebben voor de rest van het spel. Spelers kunnen stemmen door hun planeten uit te putten voor invloed. Zodra over beide agenda's is gestemd, worden alle planeten ververst voor een nieuwe ronde. Spelers kunnen tijdens deze fase handel drijven met andere spelers die niet aan hun systemen grenzen.

Twilight Imperium winnen

Als je klaar bent met de agendafase, ga je meteen terug naar de strategiefase en begin je opnieuw. Het spel is pas afgelopen als iemand 10 overwinningspunten heeft bereikt of als er geen nieuwe doelkaarten meer tevoorschijn komen. Je scoort voornamelijk overwinningspunten door openbare en geheime doelen te voltooien, maar je kunt geen openbare doelen scoren als je niet alle planeten in je thuissysteem bezit.

Top game tips

 • Concentreer je op doelstellingen en probeer de meeste rondes doelstellingen te scoren. Het is gemakkelijk om je te laten meeslepen door het bouwen van grote vloten en het aangaan van ruimtegevechten zonder dat daar een doel achter zit.
 • Probeer geheime doelen vroeg in het spel te halen, want dit geeft je een richting voor je strategie. Het probleem als je ze laat haalt, is dat ze erg moeilijk of onmogelijk te voltooien kunnen zijn als je ze niet hebt gepland.
 • Probeer vroeg uit te breiden en veel planeten in te nemen. Dit geeft je meer invloed en grondstoffen gedurende het spel.
 • Denk er altijd aan om je thuissysteem te beschermen, vooral als je het spel aan het winnen bent. Mensen zullen proberen je thuissysteem af te pakken om te voorkomen dat je overwinningspunten scoort als je niet voorzichtig bent.
 • Probeer op zijn minst een paar bondgenoten te maken, omdat dit je voordeel oplevert in de vorm van handel en niet van alle kanten aangevallen worden. Wees bereid om banden te verbreken als je denkt dat dit voordelig is of als een van je bondgenoten bijna aan de winnende hand is.
 • Als je niet zeker weet welke strategiekaarten je in je eerste beurt moet kiezen, zijn Oorlogvoering en Leiderschap meestal het beste, gevolgd door Technologie en Handel. Oorlogvoering en Leiderschap geven je meer opties in je eerste beurt en Technologie en Handel helpen je factie vooruit, maar de andere strategiekaarten zijn meer situationeel.
 • Identificeer de zwakke punten van je tegenstanders en die van jezelf. Als de factie waar ik tegen speelde bijvoorbeeld slechte gevechtsstatistieken had, zou ik me kunnen richten op het verdedigen van mijn planeten en proberen meer bondgenoten te maken.
Twilight Imperium vierde editie - Modulair bord

Twilight Imperium vierde editie - Conclusie

Dit lijkt misschien veel informatie om te verwerken, maar het zal snel duidelijk worden als je eenmaal begint te spelen. Deze gids is bedoeld om je een voorsprong te geven voordat je het spel helemaal leert kennen, dus maak je geen zorgen over hoe je alles onthoudt.

Er zijn een paar kleine regels die ik heb weggelaten om dingen niet te ingewikkeld te maken, maar deze zijn gemakkelijk te leren nu je de hoofdconcepten van het spel kent.

Twilight Imperium heeft veel regels, maar als je onthoudt hoe de ronde is opgebouwd en welke verschillende dingen je tijdens je beurt kunt doen, komt het wel goed. Onthoud alleen dat er vier fasen in een ronde zijn ( Strategiefase, Actiefase, Statusfase en Agendafase) en dat het grootste deel van het spel wordt gespeeld in de Actiefase waar je vier verschillende dingen kunt doen ( Tactische actie, Strategische actie, Onderdeelactie of Passen).

Ik hoop echt dat je van dit artikel hebt genoten en dat je onderweg een paar dingen hebt geleerd. Twilight Imperium is een geweldige game en een epische ervaring waar je nog dagen over zult praten met vrienden en die staat te popelen om je volgende game te spelen.

Meer informatie

Dit gedeelte bevat slechts een paar bronnen die ik erg nuttig vond toen ik het spel leerde en het kan ook nuttig zijn voor iemand die het spel aan nieuwe spelers leert:

  • Officieel regelboek
  • Referentiegids voor regels
  • Handleiding video
  • Factiegids
  • Technologie Boom
Edin Boro

Door Edin Boro